architektka čeština

Překlad architektka anglicky

Jak se anglicky řekne architektka?

architektka čeština » angličtina

architect designer
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architektka anglicky v příkladech

Jak přeložit architektka do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Autorský kolektiv kostymérka Margarita Semjonova, architektka Rogal Levickaja, hlavní návrhář Albert Mudrik.
Our fashions were created by designer Margarita Semyonova, architect Rogal Levitskaya, chief designer Albert Mudrik.
Jeho žena je architektka.
His wife, an architect.
Protože já jsem architektka!
I am a decorator.
Mně je šumafuk, co říkala vaše bytová architektka!
I don't care about your interior decorator!
Je architektka.
She's designing the house.
Je to architektka.
She's an architectural designer.
Julie je architektka.
Julie's an architect.
Myra Robbinsová je nadaná architektka.
Myra Robbins is a gifted architect.
Takže chceš bejt architektka?
So, you want to be an architect?
Byla to bytová architektka.
She was the decorator.
Jsem architektka, ne stavitelka.
I'm an architect, not the contractor.
Jsem Rory Gilmorová, architektka této události.
I'm Rory Gilmore, the architect of this event.
Jsem Rory Gilmorová, architektka této události a chtěla bych teď poděkovat ostatním.
I'm Rory Gilmore, the architect of this event, and I'd like to thank some others.
Tak vy jste architektka.
So you're an architect.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »