čeština | angličtina | němčina | ruština
žargon | argo | aaron | arno

argon čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená argon?

argon

chemický prvek, vzácný plyn s atomovým číslem 18 a chemickou značkou Ar přen. atom argonu

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje argon?

argon · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá argon?

Citáty z filmových titulků

Jen kapka něčeho, čemu se říká argon draselný. a dovedou ti říct stáří kamene, kde byl vytěžen, kdy byl opracováván. a dokonce i jméno a adresu člověka, kdo to dělal.
Nastavit kurz na Argon 2, navigátore.
Kyslíko-dusíková atmosféra, nějaký krypton, argon, neon.
Především kyslík a argon se stopami theta-xenonu, fluorinu a siriliového plynu.
Vodík, helium argon.
Snad bych měla požádat kapitána, aby našel planetu bohatou na argon.
Klub Argon. -Asi je prostitutka.
Napustíme argon.
Argon. Gallium.
Doktor Flox doufá, že pomůže argon. Za celý den se sotva pohnula. Jsme ve vesmíru teprve dva týdny a jsme objevili novou formu života.
Možná bych měla říct kapitánovi,aby našel nějakou pěknou planetu s atmosférou bohatou na argon.
V klubu Argon?
Na Argon a Radiaci. Výměníková komora.
Rob Coulter, Argon Security.
Můžou nás přes to vysledovat, Argon nespí.
Myslel jsem, že Argon dělá zabezpečení domácností.
Tak proč po vás jde Argon?
Před pár měsíci Argon dostal kontrakt na provozování telepatického programu pro Ministerstvo obrany.
Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon.
Argon je těžší než helium.
Předtím, než bylo objeveno helium na Zemi, William Ramsay již oddělil nový plyn ze vzduchu, argon, s atomovou hmotností 40.
Zinek, argon, dusík, palladium, - bróm, ruthenium.
Zlato, zinek, argon, dusík, palladium, bróm, ruthenium, merkurium, měď, thallium, ununtrium.
Helium, argon a xenon.
Takže dohromady je to wolfram. chlor. argon. a draslík.
Ale to zvládne jen tekutý vulkanický argon.
Ty a Bo potřebujete tekutý argon, který přidáte do sudů vašeho domácího Merlotu, - aby nedošlo k oxidaci?
V teple reflektorů ve studiu se argon roztáhl a zvětšil míčky natolik, že neprošly ven z osudí.
Co2, argon.
Vypadá to, že Argon není jediný s problémovým postojem.

Možná hledáte...