čeština | angličtina | němčina | ruština

argument

Český výkladový slovník

Co znamená argument?

argument

výrok pronesený pro podpoření určitého názoru či rozhodnutí  Na tiskové konferenci ministr oznámil své rozhodnutí a objasnil i své argumenty pro tuto variantu. mat. výraz na který je aplikována funkce  Argumentem funkce kosinus může být libovolné reálné číslo.

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje argument?

argument · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...