čeština | angličtina | němčina | ruština

argumentace čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako argumentace?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje argumentace?

argumentace · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá argumentace?

Citáty z filmových titulků

Tím chci říct, že nemohu tuto argumentaci rozvíjet. před osobami nepřátelsky zaujatými a předpojatými proti ženskému pohlaví.
Ukončila bys mezi nimi veškerou argumentaci.
Používáš ty zatracený zvířata pro vlastní argumentaci. Mně to ale nedovolíš.
Uvědomí si všechny problémy, odhalí chyby v argumentaci a budou znepokojeni a nervózní.
Nemám čas na argumentace.
Když se chceme v debatě dopátrat úplné pravdy, musíme se někdy uchýlit k tomuto způsobu argumentace protistran.
Takže jeho argumentace byla tak dobrá?
Argumentace zadkem. - Ano, pamatuju.
Ne, neměli. Tam se učí argumentace, precedenty, interpretace.
Myšlenka a argumentace jsou docela zajímavé, ale je to neetické. Takto si s lidskými těly hrát nemůžeme.
Argumentace je celkem jasná a žalobci se nepodařilo dokázat ani zneužití majetku, ani špatně hospodaření.
Argumentace je z právního hlediska průchodná.
Noo.ano. Tato mise je dokonalým příkladem pro mou argumentaci.
Teď nedovolím žádné argumentace.
Pro účely argumentace řekněme, že klienti jsou vinni.
Homer Simpson. Argumentace zadkem.
Přiznávám, že její argumentace v taxíku zaujala. Pocítil jsem k obdiv.
Tam se učí argumentace, precedenty, interpretace.
Argumentace spočívá na podpůrných faktech.
Kde začala ta argumentace?
Žádná argumentace, Bunny?
Technicky vzato ses plazil po kolenou, a prosil ho. To není přesvědčivá argumentace.
Argumentace zadkem.
Myšlenka a argumentace jsou docela zajímavé ale je to neetické. Takto si s lidskými těly hrát nemůžeme.
Tohle není argumentace, ale vyjednávání.
Byla to argumentace a ne vyjednávání.
To je jen hloupá argumentace!
Měl bys obdivovat Zieglerův styl argumentace.
Rachel, musíš si pamatovat, že oni se ptají, proč je ta argumentace nejzranitelnější.
Podívej, pro účely argumentace, co by jsi dělala, kdybys byla ve stejné situaci?
Promiň, ale je to správná argumentace.
Slečno Costellová, z vámi předložené argumentace jsem vyrozuměl, že si přejete znovu otevřít tento případ na základě toho, že došlo ke zneužití řízení, a přinutit Spojené státy, aby vám předložily veškeré důkazy, které mají proti Rašídovi Hiranímu?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zřejmě největší slabinou v argumentaci pravověrných je obchodní deficit.
Jejich argumentace naznačuje, že i oni mají podobně jako prezident dětinsky doslovnou představu o pojmu lež.
Jeho šance na opětovné jmenování předsedou Evropské komise závisí na argumentaci, kterou předvede.
Raději postavme argumentaci čistě na ekonomice všedního života.
Další důvod spočívá ve skutečnosti, že heterodoxní ekonomové se s ekonomy ze školy MIT často shodnou také v otázkách politiky, třebaže je jejich argumentace odlišná.
Klasická argumentace pro volný obchod říká, že specializace a výměna prospívá všem, jelikož zboží vzniká tam, kde se produkuje nejlépe.
Během posledních dvou desetiletí však narůstající počet studií doložil, že se jedná jen o malou část této argumentace.
Sekulární argumentace, že Mursího touha po moci ohrožovala rodící se egyptskou demokracii, neobstojí.
Tato argumentace je však přinejlepším zvláštní.
Argumentace právníků ACLU, z nichž většinu tvořili liberální Židé, přitom nevycházela ze sympatií k nacistickým symbolům či názorům.
Obojí tedy můžeme omezovat, aniž bychom se zpronevěřili Millově argumentaci.
Kromě morálního imperativu hovoří pro přechod k oběžné ekonomice i silná finanční argumentace - konkrétně příslib obchodních příležitostí v hodnotě přes bilion dolarů.
Pokud PETA není dovoleno přednést svou argumentaci proti tomu, jak týráme zvířata, způsobem, který pokládá za nejlepší, protože by to mohlo některé lidi urazit, pak by se na tomtéž základě mohla zakázat i kritika náboženství.
Teď však ve své argumentaci proti určování cen podle aktuální tržní hodnoty zpochybňují spolehlivost tržních cen i ti, kdo do trhů vkládají nejvíce víry.
Zajímavé je, že obě strany se při své argumentaci ohánějí enormním obchodním schodkem Spojených států - věřte nevěřte, USA odčerpávají dvě třetiny celosvětového přebytku úspor.
Některé detaily Brockovy argumentace lze podrobit kritice: hlubší pochopení Keynese by mu poskytlo přesvědčivější reakci na námitku, že kdyby státem financované projekty stály za realizaci, pak by je realizoval soukromý sektor.
Bez promyšlenější argumentace se jim může stát, že se ocitnou pod hromadou regulatorních pytlů s pískem.
Kdyby existovala nějaká životně důležitá potřeba, která by se dala uspokojit pouze zabíjením velryb, pak by se snad dalo etické argumentaci proti zabíjení čelit.
Argumentace Tálibánu byla prostá: jestliže váš pták začne zpívat, když se modlíte, ztratíte soustředění a vaše modlitba přijde vniveč.
Muslimští intelektuálové jsou vybízeni, aby prosazovali náboženskou argumentaci proti fundamentalistickému násilí a připravili tak teroristy o jejich nejděsivější a nejvlivnější argumenty.
zběžný průzkum dějin náboženských střetů dokládá, že teologické spory se nikdy nevyřešily pomocí teologické argumentace.

Možná hledáte...