čeština | angličtina | němčina | ruština
Asta | astma | sara | Tatra

astra

Český výkladový slovník

Co znamená astra?

astra

rod rostlin z čeledi hvězdnicovité

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje astra?

astra · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...