čeština | angličtina | němčina | ruština

astronom čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená astronom?

astronom

vědec, zabývající se studiem nebeských těles a vesmíru jako celku

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako astronom?

astronom čeština » čeština

hvězdář astronomka

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje astronom?

astronom · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá astronom?

Jednoduché věty

Jsem astronom.

Citáty z filmových titulků

Později, jiný vám neznámý učenec v jiné vám neznámé zemi, astronom Newton, zkoumal hvězdnou oblohu, aby pro nás odhalil tajemství nebes. Ale to největší tajemství jim oběma zůstalo skryto.
Předpokládám, že také nejste astronom.
Je to astronom.
Jeden starořecký astronom řekl, že když se měsíc usmívá, všechny hvězdy tancují.
Oblast poprvé zmapoval známý ruský astronom Ivan Bergof skoro před sto.
Vidím, že máš observatoř, jako opravdový astronom.
Astronom.
Byl to skvělý mladý astronom z Rigel IV.
Nějaký astronom z Winnipegu zpozoroval dlouhý plynný oblak na oběžné dráze.
S tím nápadem přišel výjimečný astronom George Ellery Hale.
Jsem astronom.
Sedm agentů, jeden astronom a jeden hlupák, který se ztratil.
Poslouchejte, nejsem astronom, ale nebude to trvat. tisíce let než dosáhne světa Noxů?
Astronom, stejně jako paleontolog, studuje věci z úplného bezpečí.
Zde v NASA, ve výzkumném centru Ames v severní Kalifornii, astronom Peter Schultz a jeho tým testuje, zda tato teorie Panspermie je vůbec vzdáleně možná.
Později, jiný vám neznámý učenec v jiné vám neznámé zemi, astronom Newton, zkoumal hvězdnou oblohu, aby pro nás odhalil tajemství nebes.
Ale velký astronom rozbil, že domýšlivost A my jsme byli nuceni připustit naši planetu.
Nejsem astronom, ale. je to někde támhle.
Nejspíš je to královský astronom.
Vedle Eratosthena to byl astronom Hipparchus, který mapoval souhvězdí a ustanovil jasnost hvězd.
A byl tu astronom Ptolemaios, který sestavil většinu z takzvané vědy astrologie.
Vyzná se ve tvém oboru. - Je astronom?
Bapstein byl velice uznávaný astronom.
Kruci, Jime, jsem astronom, ne doktor!
Hubble, ten astronom, předpověděl, že bude existovat nějaká devátá planeta. Clyde Tombaugh v roce 1930 objevil Pluto a prohlásil, že je to planeta.
Předtím, než objevil Uran, z terasy svého domu ve městě Bath, byl astronom William Herschel hráčem na hoboj v hannoverské armádě.
Karo, nevím, odkud víš o Kryptonu, ale astronom mi řekl, že ta planeta byla zničena.
Takže tvůj soused je astronom?
O 1200 let později, v 17. století, astronom Johannes Kepler popsal, že se podle jedné z těchto křivek, elipsy, řídí dráha planet.
Jeho astrolog se ukáže přesně ve stejnou dobu jako jeho astronom.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V jejím čele stojí literární vědec a astronom a jejím cílem je bořit mezioborové hranice a umožnit studentům, aby se učili jeden od druhého.
DAVOS - Astronom Mikuláš Koperník v šestnáctém století učinil dalekosáhlý objev: středem známého vesmíru není Země, nýbrž Slunce.
Astronom Carl Sagan navrhl, aby vesmírná sonda Voyager pořídila snímek zeměkoule, jakmile pronikne do vzdálenějších končin naší sluneční soustavy.

Možná hledáte...