čeština | angličtina | němčina | ruština

astronomie čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená astronomie?

astronomie

věda studující nebeská tělesa a vesmír jako celek

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako astronomie?

astronomie čeština » čeština

hvězdářství vývoje jejich pohybů

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje astronomie?

astronomie · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá astronomie?

Citáty z filmových titulků

Astronomie je velmi přesná věda.
Ne, díky, astronomie nezajímá.
Prima, ale nejsme na hodině astronomie.
Projekt název Astronomie Setec.
Astronomie Setec.
Schránka, filosofie, astronomie.
Astronomie je jedním z nástrojů ďábla.
A univerzitní knihovna astronomie je domovem nebe. Mám to.
Astronomie, filozofie a demokracie.
Taktéž velice zajímá astronomie.
A tak jsem první lekce astronomie dostal skrze koření.
Vždycky jsme se učili od Řeků myslím co se týče astronomie.
Řekni mámě, že chodíš do třídy astronomie a že musíš, jet pozorovat hvězdy.
V další epizodě Civilizace, se budu ptát, proč se vědecká revoluce odehrála jen na Západě, a nepodařilo se vzlétnout, dokonce ani v těch částech východního světa, které byly kdysi průkopníky matematiky a astronomie.
Zasnoubení Friede Veltenové, studentky astronomie, a Hanse Windeggera, hlavního inženýra Heliových leteckých hangárů.
Zajímá astronomie?
Arabská astronomie měla takový vliv, že většinu jasných hvězd stále nazýváme jejich arabskými jmény.
Jste svědky sňatku fyziky a astronomie, narození mého vlastního vědního oboru, astrofyziky.
Police astronomie alexandrijské knihovny.
Úplná přednáška z astronomie!
A proč astronomie, dětský sen?
Všechny informace z astronomie, fenomenologie a fyziky z jedné knihy.
A co otázku z astronomie?
Astronomie.
propadl z astronomie.
Historie, astronomie, nikde nic.
Je kolébkou astronomie, matematiky.
Otázka z astronomie za 10.
Existoval bůh astronomie. bůh zahradnictví, bůh zavlažování. a kněží byli písaři a technology,. kteří zkoumali tyto oblasti poznání.
Matematik znalý astronomie i jiných věd, přesto zalíben ve folklóru.
Proč astronomie?!
Budova Astronomie Rory Gilmorové.
No, zlato, je to budova astronomie.
Víš, Lucy, Jsem trochu fanda do astronomie.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Všechny ostatní vědy - geologie, astronomie, neurověda, oceánografie a myriády návazných oborů - jsou založeny na vzájemně se překrývající kombinaci biologie, chemie a fyziky.

Možná hledáte...