čeština | angličtina | němčina | ruština
alias | halas | kalas | astma

atlas čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená atlas?

atlas

kniha obsahující soubor map či jiných vyobrazení objektů jedné kategorie, případně s textovým popisem první krční obratel druh lesklé tkaniny z hedvábí

Atlas

obr z řecké mytologie

Atlas

pohoří v severozápadní Africe

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako atlas?

atlas čeština » čeština

atlant soubor map sbírka map mapa

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje atlas?

atlas · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá atlas?

Citáty z filmových titulků

Je to personální agentura Atlas?
A kde mám atlas?
Abych nezapomněl, pořád nemůžu najít ten atlas.
Charles Atlas! Nejvymakanější bedna na světě.
Atlas podepírající svět.
Patřil k těm, co. - Atlas?
Atlas a Samson.
Toto je atlas Seattlu z roku 1908, je otevřen na části města, kde byl umístěn Carmichaelův ranč.
Sestavíme něco z raket, které máme: Redstone, Atlas. Mohli bychom vyslat družici.
Dáváme přednost Atlasu před Redstonem.
Zatím jsme neměli velké štěstí s raketou Atlas.
Večer se koukneme do atlasu.
Jsou skryté ve velkém atlasu.
Držel před sebou atlas ptáků a říkal jména ptáků, na které si vzpomněl.
Přineste mi anatomický atlas.
Firma atlas Finance.
To je Atlas.
Námořník Ruddock, spíše známý pro svou sílu jako Atlas.
Měl železnou hůl, stejnou jako Atlas!
Atlas? - Jo.
Dokonce udělali cestovní atlas, aby ses dostal na záchod.
Marakeš. máte na mysli ten, který. havaroval v pohoří Atlas.
Sestavíme něco z raket, kterě máme: Redstone, Atlas. Mohli bychom vyslat družici.
Atlas pravdu!
Sestavíme něco z raket, které máme: Redstone, Atlas.
Prohlédneme si tvůj atlas.
není můj, je to jejich atlas.
Slečno Dashwoodová. Promiňte, nemáte náhodou nějaký spolehlivý atlas?
Edward slíbil, že mi přiveze do Bartonu atlas.
Moje tělo. je atlas bolesti.
Potřebuju atlas!
nemám atlas.
Kde jsi vyhrabal ten atlas?
Atlas Saddámovejch bunkrů?
Real-timeové odklánění raket přes satelit Atlas.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Rozeběhl jsem tedy vlastní databázi využívající především přeložených sekvencí DNA. Nazval jsem ji NEWAT (New Atlas).
Tvorba těchto map je možná díky metodám vyvinutým v Malaria Atlas Project, který vytvořil lepší prostorové porozumění malárie, než jaké máme pro jakýkoliv jiný patogen.
V našem nedávno spuštěném Atlasu ekonomické komplexity jsme tento přístup ke státům učinili uživatelsky přívětivým.
Profesor Ronald Atlas z univerzity v Louisville a jsme nedávno v časopise Science uveřejnili návrh Etického kodexu pro vědy o životě.
Nadto podle Atlasu ekonomické komplexnosti, který se chystá k vydání, začaly tyto ekonomiky produkovat komplexnější výrobky, což je znamení udržitelného růstu.
V roce 1965 Robert Ledley založil první skutečnou databázi sekvencí, Atlas bílkovinných sekvencí a struktur.
Nazval jsem ji NEWAT (New Atlas).

Možná hledáte...