čeština | angličtina | němčina | ruština

atribut čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená atribut?

atribut

podstatná vlastnost jaz. přívlastek

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako atribut?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje atribut?

atribut · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá atribut?

Citáty z filmových titulků

V létě 67 Lee jasno v tom, že hlavním atributem jeho nového přístupu je právě tento princip.
Prut symbolizuje pružnost, nezbytný atribut úspěšného bojovníka.
Nechápu, jaké může mít něčí vztah atribut zeměpisné pozice.
Tvůj nejcennější atribut.
Každá z těchto osob akcie jedinečný atribut, je odlišuje od zbytku z celkové populace.
Každá z těchto osob akcie jedinečný atribut, odlišuje od Zbytek populace.
Každýz těchtoosob akcie jedinečný atribut, odlišuje od zbytku vběžnépopulaci.
Jistěže ne, Lois, ale nemůžeš popřít, že to byl vždy dobrý atribut.
Atribut?
Váš smysl pro humor byl vždy nejlepší atribut, ale no tak.
Použil jsem to správně? Atribut?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Chudoba koneckonců není neměnným atributem určité pevně dané skupiny, nýbrž jevem ohrožujícím miliardy zranitelných lidí.
Jediným atributem národního parlamentu, který Evropský parlament stále postrádá, je možnost zákonodárné iniciativy.

Možná hledáte...