čeština | angličtina | němčina | ruština

aspekt

Český výkladový slovník

Co znamená aspekt?

aspekt

způsob hodnocení určité záležitosti jaz. gramatická kategorie sloves, vztahující se ke způsobu trvání popisovaného děje

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aspekt?

aspekt · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...