blaz | blake | báze | Labe

blaze čeština

Význam blaze význam

Co znamená blaze?

blaze

šťastným způsobem

Synonyma blaze synonyma

Která slova mají podobný význam jako blaze?

blaze čeština » čeština

libě eu- dobře

Příklady blaze příklady

Jak se používá blaze?

Citáty z filmových titulků

Žijte blaze a šťastnou plavbu!
Žij tu blaze.
Žij tu blaze?
Žij blaze, ale neskládej hudbu.
Žij tu blaze, teď už opravdu musím.
Žij blaze.
Možná proto je mi tak blaze!
Až tam nahoru, kde se žije blaze.
Žijte blaze dlouhá léta, do roka robátko, a tak podobně.
Žijte blaze, můj milovaný greenhorne. Závidím vám to štěstí.
Blaze bude těm, kteří jsou pronásledováni kvůli spravedlnosti, protože jejich je Nebeské království.
Blaze bude vám, které lidé zradí a budou pronásledovat, a řeknou proti vám všechno zlé kvůli Mně.
Blaze bude chudým na duchu, neboť jejich je Nebeské království.
Blaze bude truchlícím, neboť oni budou potěšeni.
Žij blaze, Vasko!
Karla: Žij blaze, bratře z otcovy strany.
Žij blaze, ó Pane.
Pokud přijmete, budete si žít blaze.
Zuzana: Tak žijte si tu blaze, paní Malá, a tady máte klíček.
Nic, proste je mi blaze.
Žijte dlouho a blaze.
V zimě bylo u pece blaze.
Žijte dlouho a blaze, Spocku.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Žij dlouho a blaze, Spocku.
Žijte dlouho.. a blaze.
Žijte dlouho. a blaze.
Žij dlouho a blaze, otče.
Žij dlouho a blaze, synu.
Pane Meeksi, blaze pokorným, neb oni dostanou zemi za dědictví.
Spocku. Můj synu. A blaze.

Možná hledáte...