1. STUPEŇ císařský 2. STUPEŇ císařštější 3. STUPEŇ nejcísařštější

nejcísařštější čeština

Skloňování nejcísařštější skloňování

Jak se skloňuje nejcísařštější?

nejcísařštější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...