1. STUPEŇ emailový 2. STUPEŇ emailovější 3. STUPEŇ nejemailovější

nejemailovější čeština

Skloňování nejemailovější skloňování

Jak se skloňuje nejemailovější?

nejemailovější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...