1. STUPEŇ empirický 2. STUPEŇ empiričtější 3. STUPEŇ nejempiričtější

nejempiričtější čeština

Skloňování nejempiričtější skloňování

Jak se skloňuje nejempiričtější?

nejempiričtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...