1. STUPEŇ etnický 2. STUPEŇ etničtější 3. STUPEŇ nejetničtější

nejetničtější čeština

Skloňování nejetničtější skloňování

Jak se skloňuje nejetničtější?

nejetničtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...