1. STUPEŇ folklórní 2. STUPEŇ folklórnější 3. STUPEŇ nejfolklórnější

nejfolklórnější čeština

Skloňování nejfolklórnější skloňování

Jak se skloňuje nejfolklórnější?

nejfolklórnější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...