1. STUPEŇ hodnověrný 2. STUPEŇ hodnověrnější 3. STUPEŇ nejhodnověrnější

nejhodnověrnější čeština

Skloňování nejhodnověrnější skloňování

Jak se skloňuje nejhodnověrnější?

nejhodnověrnější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...