třináct čeština

Význam třináct význam

Co znamená třináct?

třináct

přirozené číslo následující po čísle dvanáct; zapisuje se arabskými číslicemi 13  Máme sraz ve třináct hodin na náměstí.

Příklady třináct příklady

Jak se používá třináct?

Jednoduché věty

Deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet.
Někteří lidé věří, že číslo třináct přináší smůlu.
Tom třináct let vyučoval na Harvardu.
Tom stále jezdí na kole, které mu dali jeho rodiče, když mu bylo třináct.
Našemu psovi je třináct.
Tomovi i Mary je třináct.
Tomovi bylo třináct.
Tomovi bude pozítří třináct.
Tomovi bude za dva dny třináct.

Citáty z filmových titulků

Dáte mně čestné slovo, že své metody použijete pouze na pokoji číslo třináct.
V čísle třináct je ovšem úplně jiný obraz.
Převezmete po doktoru Galénovi pokoj číslo třináct.
Proč nesmím? Je mi třináct.
Můžete sehnat doktora v Barstow. Je to jen třináct kilometrů.
Ne, Johnny, 12. Nechvástej se. - Třináct.
Třináct těl. Ukážu vám, kde jsou pohřbená.
Třináct mrtvol ve sklepě. a to vás nenapadlo, že utekl ze cvokárny?
Už od včerejška to hoří. - Je tam třináct mrtvých.
Mám třináct smrťáků a přes dvacet raněnejch.
Nevypadáš na třináct!
Třináct!
Už je jich jenom třináct!
Ale pro vás Sofie, pro vaši krásu, za vaše velkolepé pohostinství vaši zdvořilost, řekněme třináct šilinků.
Jsme zde již o třináct týdnů déle, než jsme původně zamýšleli. Opustíme někdy toto místo?
Je mi třináct.
Je to jen třináct kilometrů.
Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct.
Třináct tisíc.
Třináct poklon.
Když mi bylo třináct, podporoval jsem tři sestry, dva bratry a ovdovělou matku.
Kde jsi byl ty, když ti bylo třináct?
Prodával jsem noviny, stejně jako ty jsi podporoval rodinu, když ti bylo třináct.
Třináct.
Mám třináct smrťáků a přes dvacet raněnejch. Všechno lidi z okolí.
Pokud jsi skutečně ten Kikučijo, který je tady uveden, tak by ti právě muselo být třináct let.
Dvacet směřuje na sever, třináct na jih.
Zbývá jich třináct.
Zbývá jich jen třináct!
Zemřela jsem po porodu, když mi bylo třináct let.
Třináct nebo čtrnáct.
Za prvé. Třináct pracovních hodin a hodinová přestávka.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vlády dnes v rámci programu ASEAN plus 3, jehož se účastní třináct východoasijských zemí, spolupracují mnohem úžeji.
O třináct dní později na následky zranění zemřela.
Ústava USA stmelila třináct původních kolonií a její desátý dodatek vyhrazuje jednotlivým státům veškerá práva, která nejsou výslovně delegována na federální vládu.
Jako svou měnu využívá euro třináct zemí v Evropské unii.
VARŠAVA: Třináct dnů, jež tohoto léta papež Jan Pavel II. pobyl v Polsku, byly pravděpodobně už těmi posledními, které ve své rodné zemi strávil.
V roce 2003 studie MMF vyvolala strašáka celosvětových problémů ve stylu Japonska a vyjmenovala třináct zemí, mimo jiné Čínu, Německo, Singapur a Polsko, se středně velkým až vysokým rizikem deflace.

Možná hledáte...