tržní ekonomika čeština

Synonyma tržní ekonomika synonyma

Která slova mají podobný význam jako tržní ekonomika?

Gramatika tržní ekonomika gramatika

Jak se gramaticky správně používá tržní ekonomika?

tržní + ekonomika · přídavné jméno + podstatné jméno

++

Příklady tržní ekonomika příklady

Jak se používá tržní ekonomika?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na těchto principech stojí sociální tržní ekonomika, k níž se i nadále hlásíme.

Možná hledáte...