tržní čeština

Význam tržní význam

Co znamená tržní?

tržní

související s trhem  Koupila jsem to za tržní cenu.

Skloňování tržní skloňování

Jak se skloňuje tržní?

tržní · přídavné jméno

+
++

Příklady tržní příklady

Jak se používá tržní?

Citáty z filmových titulků

Platí mnohem víc než je tržní cena.
Platili jsme dva centy za libru, to je tržní cena.
Ne všichni máme smysl pro umělecké hodnoty, ale tržní hodnota je jiná věc.
Celková hodnota bude minimálně 100 milionů liber v současné tržní ceně.
Tržní cena je kolem dvou miliard ve starých francích.
V tom případě za tvý šprcky zaplatíš novou tržní cenu.
Dojíždějící budou platit tržní jízdné.
Likvidační hodnota dvojnásobkem tržní ceny.
Tak jsem se sám sebe ptal, jakou tržní hodnotu má těch 18 měsíců.
Abyste zvýšil tržní hodnotu?
Tržní ekonomika! Přísahám, že mě to jednou zabije.
Poskytují tržní strategie založené na astrologických předpovědích.
Žádnej problém. Jenom jsem tě chtěl požádat, abys mi objasnil evoluci tržní ekonomiky našich jižních kolonií.
Ale příští měsíc se dostaneš k Jamesi Lemonovi a pak budeš mluvit o ekonomice ve Virginii a Pennsylvanii. že byli tržní a kapitalistický už v roce 1740.
Dvojnásobek tržní vceny.
Tržní cenu.
Hej Willetsi,všem pracujícím mužům zvyšte denní příděl to co tu zbylo po bývalém zprávci prodejte za nejnižší tržní cenu za ty peníze kupte více chilli a limonád budeme mít větší zisky.
To je víc, než tržní cena.
Mně ano. Likvidační hodnota dvojnásobkem tržní ceny.
Jde o to, že buďto věříte v tržní mechanismy, nebo ne.
Za tržní cenu.
To je tržní ekonomika.
To jsou tržní otázky.
Tržní ekonomika!
Jen jsem tě chtěl požádat, abys mi poněkud objasnil evoluci tržní ekonomiky v našich jižních koloniích.
Olízal jsem tržní ceny vajec a másla a slaniny. Vysával jsem ten papír, až jsem byl černý jako Al Jolson.
Ale neduživé americká ekonomika neměla být zachráněna vládou, ale novými skupinami, které identifikovaly tržní průzkumníci, seberealizující se jednotlivci.
Máš velkej tržní potenciál.
O 18 procent méně než je její tržní cena.
Tržní hodnota není důležitá.
Je to mnohem lepší než v bance, a tržní sazby jsou podobný.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tito farmáři pak nejenže uživí své rodiny, ale také si mohou začít vydělávat určitý tržní příjem a šetřit do budoucna.
Je však neveselým matematickým faktem, že ne všichni si mohou vydobýt tržní podíl.
Problém je tím naléhavější, že jednotlivé země mohou svůj tržní podíl posílit nejen větší konkurenční schopností soukromého sektoru, ale také zaváděním ochranářských opatření.
Na těchto principech stojí sociální tržní ekonomika, k níž se i nadále hlásíme.
Transmisní mechanismus by pravděpodobně procházel americkými bankami, z nichž mnohé jsou stále zranitelné, vinou slabé kapitalizace a obřích portfolií hypoték účetně vedených vysoko nad jejich tržní hodnotou.
Ti, kdo si myslí, že globalizace, technologie a tržní hospodářství vyřeší problémy světa, se zdáli přemoženi.
Ekonomové jsou přesvědčeni, že tržní síly tlačí ceny k základním hodnotám.
Neexistuje tržní kázeň.
Konsolidace, jejímž záměrem je snížit domnělý přebytek kapacit v bankovnictví a automobilovém průmyslu, však může zplodit dlouhotrvající nekonkurenční tržní struktury.
Dokud se takovým strukturám bude dařit držet mimo hru nováčky, tržní disciplína bude zatlačena do kouta a spotřebitel bude trpět.
Problémem, který se snažila řešit, nebyla samotná velikost, nýbrž tržní moc v konkrétním sektoru, protože právě ta vede k vysokým cenám a potenciálně omezuje pestrost a novátorství.
Od roku 2010 se přehledný systém veřejných zakázek zastavil, neboť Janukovyč jednoduše přiděloval státní zakázky přátelům a přívržencům za dvojnásobek tržní ceny.
Pro dovedení čínských médií k přijetí změny byl významný i tržní tlak.
Byla to vážná chyba: žádné takové tržní síly neexistovaly.
Přestože toto uvolnění může vzhledem k stávající tržní situaci v první fázi vyvolat jistou míru devalvace, jedině zlom takového rázu zabrání měnovým spekulacím s čínskou měnou.
Na celém světě se v té či oné situaci řeší neustálé dilema, zda se podobné změny na poli devizového kurzu oplatí v situaci, kdy neexistují dostatečně silné tržní tlaky.
Podle čínských odborníků nejsou dnes tržní tlaky natolik silné, aby si nějaká opatření vynutily; Čína totiž dosud čerpá z poměrně vysokého přebytku platební bilance, a to jak na běžném, tak na kapitálovém účtu.
Tržní cena povolenek by přitom představovala ekvivalent platby daně z emisí CO2.
Instituce, které přežily, budou mít silnější tržní pozici než kdykoliv předtím a budou se vzpírat systémové proměně.

Možná hledáte...