u prdele čeština

Význam u prdele význam

Co znamená u prdele?

u prdele

zhrub. jedno; vyjadřuje mínění, že na něčem nezáleží či nezáleží na tom, jak se to nebo co se provede  Je mi to u prdele!

Gramatika u prdele gramatika

Jak se gramaticky správně používá u prdele?

u + prdel · předložka + podstatné jméno

Jednotné číslo
u prdele
Množné číslo
u prdelí
++

Příklady u prdele příklady

Jak se používá u prdele?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V roce 1989 se zdálo, že temný odkaz druhé světové války, totiž zotročení východní Evropy, je konečně u konce.
Jelikož rychlý fiskální úpadek investory přivádí k obavám z kapitálových ztrát u cenných papírů americké vlády, devalvace by cizince přiměla k ještě větší zdráhavosti vůči financování amerického rozpočtového deficitu.
U některých nejchudších zemí světa - tedy těch, které jsou nejvíce závislé na cizí pomoci - MMF tvrdí, že zahraniční pomoc by se ve vládních rozpočtových propočtech neměla objevovat jako příjmová položka.
Špatná zpráva je, že je čím dál jasnější, že přinejmenším u velkých zemí platí, že měnové oblasti budou velice nestabilní, nebudou-li se držet národních hranic.
Překvapivé je, že toto agresivní chování není reakcí na žádné viditelné nebezpečí. Ceny ropy strmě rostou a Putinova obliba u veřejnosti také.
Británie nepotřebuje křeslo u stolu, u něhož se bude rozhodovat o euru.
Lidé příliš rychle zapomínají na Ukrajinu, na tuto velikou zemi u zítřejší hranice rozšířené Evropské unie.
Nikdo by neměl pochybovat o tom, že Kučma zamýšlí zůstat u moci, ať se děje co se děje.
Globální oteplování je jedním z oněch vzácných případů, u nichž se vědecká komunita obává budoucího vývoje více než běžná populace.
Právě u těchto otázek ekonomové nedokážou nabídnout jasné odpovědi.
Problém makroekonomiky tkví v tom, že typy příčin zmiňovaných u současné krize, je těžké systematizovat.
U výroku muže, který zemře za mřížemi poté, co se v roce 2008 zhroutil jeho vlastní pyramidový podvod v rekordní výši 50 miliard dolarů, možná bylo přání otcem myšlenky.
Jugoslávie byla rozdrobena, ale rozpad není u konce.
Zaprvé, finance z různých zdrojů jsou do jisté míry vzájemně zaměnitelné: nedostatek finančních prostředků u jedné složky úhrnného dluhu lze doplnit z přebytku prostředků původně určených k financování jiných složek.
Myšlenka normalizace vztahů s Izraelem vyvolala u některých imámů krajní odpor - v mešitách i na internetu.
A jak už jsme u snah mnoha zemí krizi zmírnit zaznamenali, jakmile zavládne nedostatek agregátní poptávky, zavádění nekooperativních, protekcionistických opatření je mnohem pravděpodobnější - přestože se všeobecně uznávají za mimořádně destruktivní.
Ceny ropy strmě rostou a Putinova obliba u veřejnosti také.
Dnes se však tato data běžně uvádějí u zemí s vysokými příjmy včetně těch, které se řadí vysoko v žebříčcích hospodářské prosperity a lidského rozvoje - dokonce i u vysoce rozvinutých západoevropských sociálních států.

Možná hledáte...

u | prdele