ubikace čeština

Synonyma ubikace synonyma

Která slova mají podobný význam jako ubikace?

ubikace čeština » čeština

sídlo čtvrtiny společná ubytovna kasárny kasárna byt

Skloňování ubikace skloňování

Jak se skloňuje ubikace?

ubikace · podstatné jméno

+
++

Příklady ubikace příklady

Jak se používá ubikace?

Citáty z filmových titulků

Mají skvělou organizaci. Vlastní ubikace, kantínu i vlastní hřbitov.
Pane Foxi, byl by jste tak laskav a odvedl dámu zpátky do její ubikace.
A souhlasil velitel výcviku, že oddělí ubikace rekrutů od mazáků?
Můžete mi dát zabalit oblečení a poslat do ubikace svobodných důstojníků?
Lidé v těchto velkých křižnících si vytvořili ubikace, jak se jen dalo.
Carline, ty jdeš na ubikace.
Odveď je na ubikace.
Tady jsou ubikace chovanců.
Všichni na ubikace!
Vaše ubikace, jídelnu a toalety.
Můžeš jít do britské ubikace, až tě budou mít dost.
Babylón 5 slouží především jako bezcelní zóna, takže naše ubikace jsou uzpůsobeny pro všechny možné formy života.
Vraťte se na ubikace.
Zpátky na ubikace.
Odveďte ho na ubikace.
Kapitáne, odeberte se na ubikace. Promluvíme si. Ano, pane.
Na dveřích stojí P.D.U. To znamená pánské důstojnické ubikace.
P.D.U. znamená pánské důstojnické ubikace.
Vy patříte na důstojnické ubikace.
Tohle je plukovníkova ubikace, madam.
Seržante, nechte zavazadla paní Yorkové odnést do mé ubikace.
Ubikace roty G jsou až nahoře.
Vlastní ubikace, kantínu i vlastní hřbitov. Amíci myslej na všechno.
Kde je ubikace, poručíku?
Teď prosím za mnou, odvedu vás na ubikace.
Nejdřív je nutně najít ubikace pro mužstvo.
Právě odešla z její ubikace.
Vlastní ubikace, kantínu i vlastní hřbitov.
Jsou tam postavené ubikace se vším komfortem.
Jdi do své ubikace.
A nepřichází žádná odpověď z její ubikace.
Pro naprostý úspěch naší operace musejí být naše ubikace na satelitu využity pro náš náklad.
Prezidentova ubikace je neadekvátní.
Ubikace, jídelna, všecko pod zemí.
Netknuté domy poslouží jako ubikace pro mě dělníky v dolech, které u Fortuny otevřu.
Ať doktor McCoy přijde do mé ubikace.
Hlavní ubikace.
Slečno Jorová, pokud vím, vaše ubikace jsou na palubě 4.
Mužstvo okamžitě odchod na ubikace, hlaste se u velitelů čet.
To není moje ubikace.

Možná hledáte...