ucházet se čeština

Význam ucházet se význam

Co znamená ucházet se?

ucházet se

projevovat snahu s cílem být někam nebo někým přijat či zaznamenán  ucházet se o pracovní místo, ucházet se o přijetí na školu  Ráda bych se ucházela o vaši pozornost.

Synonyma ucházet se synonyma

Která slova mají podobný význam jako ucházet se?

Možná hledáte...