čeština | angličtina | němčina | ruština
Rak | lak | věk | jak

Český výkladový slovník

Co znamená vak?

vak

měkké pouzdro na předměty s otvorem na jednom konci biol. dutina na břiše samic vačnatců, sloužící k přenášení mláďat

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje vak?

vak · podstatné jméno

+
++