e | ě | z | ž

é čeština

Příklady é francouzsky v příkladech

Jak přeložit é do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Meli by ji dostat od jiných boxeru ci od boxersk é federace?
Par une retenue sur vos gains ou payée par la fédération?
Jak é máte plány?
Quels sont vos projets?
Císlo jedna je borec težk é váhy Buddy Brannen! A mistr sveta v težk é váze Gus Dundee!
Le challenger des poids lourds Bunny Brannen. et le champion du monde poids lourds Gus Dundee.
Císlo jedna je borec težk é váhy Buddy Brannen! A mistr sveta v težk é váze Gus Dundee!
Le challenger des poids lourds Bunny Brannen. et le champion du monde poids lourds Gus Dundee.
Ve Filadelfii se príští týden utkají Brannen a Dundee v zápase na 1 5 k ol o titul mistra sveta v težk é váze.
La semaine prochaine, à Philadelphie. Brannen et Dundee se rencontreront. en 15 rounds pour le titre de champion du monde.
A nadeje Jižní Ameriky v težk é váze, sto dvacet šest kilogramový Toro Moreno!
Et le grand espoir, le sauvage des Andes, avec 280 livres. Toro Moreno!
Příšery, hroby, těla. ú.é.dobře.
De trouver un monstre ou un cadavre.
Já potřebuji klíče. é, auto.
J'ai besoin de la voiture.
É. é. já už to nevydržím.
I can't take it anymore!
É. é. já už to nevydržím.
I can't take it anymore!
Á. é. Dobrý den, prosím vás, rád bych si koupil knihu.
Bonsoir. j'aimerai acheter un livre, s'il vous plaît.
É. nezatáhl bys ty kafe?
Tu payes les cafés?
To je 3é dní navrch ty vrahu pasáků!
Tu feras trente jours de plus, assassin!
Ne, ani bych nechtěl. É la Maffioso.
Oh non, il était de la mafia.