1000Base-T francouzština

Význam 1000Base-T význam

Co v francouzštině znamená 1000Base-T?

1000Base-T

(Réseaux informatiques) Norme aussi appelée gigabit-ethernet qui est une évolution de l’ethernet classique et qui permet des débits de 1000 Mbps sur 4 paires de fils cuivre Cat5e.

Příklady 1000Base-T příklady

Jak se v francouzštině používá 1000Base-T?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

De tels programmes sont souvent considérés comme la contradiction d'une valeur américaine de base, qui veut que les admissions, les prêts et le recrutement doivent se baser sur les mérites de chacun plutôt que sur la distinction des groupes ethniques.
Na tyto programy se často pohlíží tak, že jsou v rozporu s určitou základní americkou hodnotou, zejména, že přijímání studentů, přidělování úvěrů i najímání pracovníků by se mělo zakládat na přednostech jedince, nikoli na odlišnosti skupin.

Možná hledáte...

Base | T