basa | Bača | baba | aba

Baťa čeština

Překlad Baťa francouzsky

Jak se francouzsky řekne Baťa?

Baťa čeština » francouzština

Bata Shoes

Příklady Baťa francouzsky v příkladech

Jak přeložit Baťa do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Je to jako kdyby se sám Tomáš Baťa vrátil mezi ševce prťavce.
C'est comme si Babe Ruth retournait chez les juniors.
Co je Baťa?
C'est quoi Neiman's?
Ale řekni mi, kdo ti v roce 1979 napsal doporučení do zaměstnání u firmy Baťa?
Mais dis-moi Moni. en 1979, qui a écrit cette lettre de recommandation pour toi pour la société BATA?
Baťa přijímá všechny reklamace.
Ils acceptent les retours.