ab | Ba | Aa | aby

aba francouzština

Aba

Význam aba význam

Co v francouzštině znamená aba?

aba

Manteau de laine en usage en Turquie et dans l’ancienne Perse.

aba

Titre des évêques coptes, syriens et éthiopiens.

abA

Abampère.

Překlad aba překlad

Jak z francouzštiny přeložit aba?

Aba francouzština » čeština

Aba

ABA francouzština » čeština

kyselina abscisová kyselina abcisová dormin ABA

Příklady aba příklady

Jak se v francouzštině používá aba?

Citáty z filmových titulků

Un de la ligue ABA? J'ai quelque chose pour vous.
Z Americké basketballové asociace?
Le numéro ABA est : 0210010175.
Číslo účtu je 0210010175. Počkejte!
Aba sait compter!
Umím počítat.
La ABA a annoncé que ses quatre meilleures équipes intégreront la NBA à la fin de la saison.
ABA oznámila. že 4 nejlepší týmy se v příští sezónně sloučí s NBA.
De retour au match de la semaine de la ABA.
Vítejte zpět na ABA zápase týdne.
Ce soir, les Tropics joueront sans l'aide de Coffee Black, leur meilleur marqueur, qui a été échangé aux Spurs contre plusieurs nouveaux joueurs de la ABA.
Dneska bude Flint hrát bez Coffe Blacka, jejich nejlepšího střelce. neboť Spurs získalo spoustu nových hráčů z celé ABA.
ABA utilise un renforcement standard : louanges, jouets. pour accroitre les probabilités d'une réponse désirée.
Používá pochvaly a hračky k odměňování a ke zvýšení pravděpodobnosti požadované odezvy.
Je ne crois pas que ce soit inscrit dans le manuel de l'ABA.
Myslím, že toto v právnické příručce nenajdete.
Darya Aba.
Nogaza Road.
Misch-Misch, Khartoum, Ali, Fahani et Aba.
Misch-Misch, Khartoum, Ali, Fahan a Aba.
Je n'arrive pas à accéder à un code de fichier groupe sans leurre ABA des associés.
Mám menší potíže s přístupem do skupiny složek bez partnerského povolení ABA.
C'est le discours pour l'Association Américaine du Barreau (ABA), et tu essaies d'impressionner les gens.
Je to hlavní projev na zasedání am. adv. komory, a ty se snažíš zapůsobit na lidi.
Vous êtes un grand cabinet maintenant. faisant acte de présence à l'ABA.
Takže, vy jste nyní velká firma,. která má prezentaci na zasedání Americké advokátní komory?
Ta mère et son petit copain blanc pensent qu'ils peuvent tout détruire ici avec leur J.Crew et Aba-phonie et Fitch et faire des lofts et des restos pour le brunch.
Tvoje máma a její bílej přitel si myslí, že to tady rozbombardují a dají sem krámky s hipsterskýma hadrama a ájfounama a vybudují kavárničky a plácky pro brunch.

ABA čeština

Překlad aba francouzsky

Jak se francouzsky řekne aba?

ABA čeština » francouzština

acide abscissique ABA

Aba čeština » francouzština

Aba

Příklady aba francouzsky v příkladech

Jak přeložit aba do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Znáš Aba, vždycky se nechá rychle unést.
Abe s'emballe toujours.
WILLIE WORSLEY hrával v ABA předtím než se stal. studentským děkanem pro chlapecký chór v Harlemu.
Willie Worsley a été joueur professionnel avant d'être directeur des étudiants de la chorale masculine de Harlem.
Karta ABA.
Recherche de sperme.
Jasně, to je to proč jsi na ABA (akademie) -Jasný, já vím.
Tu suis des cours de danse.
A je na ABA technickou ředitelkou.
Elle est issue de l'A.B.A.
Ty jsi byla na přijímačkách na ABA, že ano?
Tu as passé les auditions de l'A.B.A.
Jo, od doby Aba Lincolna.
Oui, depuis Abe Lincoln, en fait.
ABA oznámila. že 4 nejlepší týmy se v příští sezónně sloučí s NBA.
La ABA a annoncé que ses quatre meilleures équipes intégreront la NBA à la fin de la saison.
Jasný? Takže, všichni asi víte, že budeme zápasem týdne v ABA?
Bon, vous savez tous qu'on fait le match de la semaine.
Vítejte zpět na ABA zápase týdne.
De retour au match de la semaine de la ABA.
Dneska bude Flint hrát bez Coffe Blacka, jejich nejlepšího střelce. neboť Spurs získalo spoustu nových hráčů z celé ABA.
Ce soir, les Tropics joueront sans l'aide de Coffee Black, leur meilleur marqueur, qui a été échangé aux Spurs contre plusieurs nouveaux joueurs de la ABA.
Tvrdila, že nemáte pravý přízvuk, pane Habdal-aba-rakade.
Vous n'auriez pas l'accent yéménite, M. Abdallah Barakat.
Máte stále svůj adresář pane Habdal-aba-rakade?
Avez-vous encore votre carnet d'adresses, M. Abdallah Barakat? Peut-être.
Běž pro Aba.
Va chercher Abe.