bez | beth | beta | zet

Betz francouzština

Význam Betz význam

Co v francouzštině znamená Betz?

Betz

(Géographie) Commune française, située dans le département de l’Oise.

Betz

(Géographie) Affluent du Loing.

Příklady Betz příklady

Jak se v francouzštině používá Betz?

Citáty z filmových titulků

C'est la clinique Betz, pour savoir comment vous allez.
Dobrý den, tady Audrey z kliniky Betz. Chceme se vás zeptat, jak se cítíte. Zavolejte nám.
La clinique Betz?
Klinika Betz? Jo.
Car en novembre, elle a participé à une étude médicale à la clinique Betz.
Ona se totiž v listopadu účastnila jedné lékařské studie na klinice Betz.
Betz Pharmaceutical, un instant.
Léčiva Betz. Chvilku strpení, prosím. Léčiva Betz.
Betz Pharmaceutical?
Léčiva Betz, mohu vám nějak pomoci?
Vous m'avez dit que Zoe était testée à Betz.
Říkal jsi mi, že si Zoe nechala na klinice Betz dělat nějaké testy.
Depuis quand travaillez-vous chez Betz?
Jak dlouho pracujete na klinice?
Il en savait peut-être trop et quelqu'un à Betz aurait senti.
Možná toho věděl až příliš a někdo na klinice vycítil, že už jsme moc blízko a tak.
Vous étiez proche de l'agent Betz.
Vím, že pro vás strážník Betz hodně znamenal.

Možná hledáte...