abb | albo | abbé | ABBA

abbo čeština

Příklady abbo francouzsky v příkladech

Jak přeložit abbo do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Máš pravdu, Abbo.
Vous avez raison, Abba.
Abbo, pomoz!
Abba, aide-moi!
Abbo, pomoz.
Abba, aide-moi.
Abbo, tisíckrát jsem ti říkal, že to není výlet, ale služební cesta.
Abba, je te l'ai répété 100 fois! Ça n'a rien d'une croisière d'agrément.
Abbo, jak ses sem dostala?
Abba!
Zničehonixi, Abbo, ne!
Goudurix! - Abba!
Jsi stejný jako ostatní. Počkej, Abbo.
Tu vaux pas mieux que les autres.
Abbo, musíme utéct.
Abba! Il faut fuir d'ici.
Abbo.
Abba.
Ahoj, Abbo. Učíme se hebrejsky.
Salut papa, on apprend l'hébreu.
Poslyš, Abbo, kam vedou ty druhý dveře?
Dis, ABBA, c'est quoi ça, à côté?

Možná hledáte...