adelina čeština

Příklady adelina francouzsky v příkladech

Jak přeložit adelina do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Adelina by šla do vězení! - Jakýpak vězení!
On veut pas aller en taule.
Adelina Barazziová! Vstupte!
Oui, je suis là.
Adelina. Pěkné jméno.
Adeline.
Potřzebná je mi Adelina, i já dostanu!
Je l'aurai.
Je v tobě něco z Adelina ducha.
Il y a quelque chose de l'esprit d'Adèle en toi.
Takže Krumitzovi se povedlo vytáhnout nějaká data z Adelina telefonu, ale výhrůžné zprávy od Evana tam nejsou.
Krumitz a été capable d'extraire quelques données du téléphone d'Adel, mais les messages de menace d'Evan n'y sont pas.

Možná hledáte...