maggie | aigre | magie | agile

aggie čeština

Příklady aggie francouzsky v příkladech

Jak přeložit aggie do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Stará Aggie, to je má kapitálová investice.
Ça fait saigner le cœur de la voir. Elle se tue à boire.
Aggie vstávej.
C'est le moins qu'on puisse lui offrir.
Starej se o sebe. Kde to jsem? Aggie, jseš mezi přáteli.
Tu n'es pas en état de naviguer.
Aggie, nemysli si, že naše záměry jsou nečestné.
Vous êtes bons, vous deux.
To jsi, Aggie.
Tu entends, Burke?
Nechtěl byste dostávat takové nebožáky jako Aggie, pravidelně?
Nous avons toujours besoin de sujets. Il y en a des centaines comme elle.
Je tady žena jménem Cleggová, Aggie Cleggová.
Je connais une femme, Aggie Clegg.
Aggie?
Eh, Aggie!
Ellen a Aggie by se zbláznily, kdyby vás slyšely.
Ellen et Aggie n'aimeraient pas entendre ça.
Chybí mi Ellen a Aggie.
Ellen et Aggie me manquent.
Helen, vezmi Aggie na chvilku nahoru.
Helen, emmène Aggie en haut.
Veselé Vánoce, Aggie.
Joyeux Noël, Aggie.
S Aggie ses vždycky usmíval.
Avec Aggie, t'avais toujours le sourire.
Aggie, děje se něco?
Aggie, tu as un problème?

Možná hledáte...