getty | betsy | bette | butte

betty čeština

Příklady betty francouzsky v příkladech

Jak přeložit betty do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Miláčku, běž brzy do postele. i s Betty.
Tu mettras Betty au lit.
Betty, buď hodná holka a běž do postele, dobře?
Sois gentille et va dans ta chambre.
Mluvil o. o Betty.
C'est au sujet de Betty.
Myslíte Betty? Jedno z nejsladších dětí, co jsem kdy potkal.
C'est la plus douce enfant que je connaisse.
Betty, na něco jsem se tě ptal?
J'ai quelque chose à te dire.
A řekněte paní Lawrencové...že její malá Betty i ten její jsou v pořádku.
Et dis à Mme Lawrence que Betty et son mari vont très bien.
A kvůli malé Betty.
Et aussi, pour la petite Betty.
Teď se sloupkem od Betty Kaneové zcela vykrádají Elizabeth Laneovou.
Leur Betty Kane est une copie d'Elizabeth.
Betty Kaneová čeká dítě. - Ne.
Et Betty Kane attend un bébé!
Betty Kaneová má rodit v září.
Betty Kane attend le sien pour septembre.
Betty, myslelas někdy na to, jak strávíme zbytek našeho života?
Betty, as-tu déjà pensé à ce qu'on va faire du reste de notre vie?
Víš, Betty, když ležíš v krytu v Okinawě. máš spoustu času na přemýšlení.
Tu sais, Betty, couché dans une tranchée à Okinawa, on a beaucoup de temps pour réfléchir.
Víš, o čem jsem snil nejvíc, Betty?
Tu sais à quoi j'ai surtout rêvé, Betty?
Představ si to, Betty, jen ty a já, pouze my dva, s tisíci a tisíci slepic.
Peux-tu te l'imaginer, Betty? Juste toi et moi, seuls tous les deux, entourés de milliers de poules.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jaké jsou důsledky absence těchto znalostí, poznala Betty na vlastní kůži.
Betty connaissait personnellement les conséquences potentielles d'un tel manque de connaissances.
Scházející včasná léčba zkomplikovala uzdravení a Betty od té doby po celý život prochází obdobími depresí.
Cette absence de traitement précoce mit à mal ses perspectives de guérison, et elle a depuis continué de souffrir d'épisodes de dépression tout au long de sa vie.
Abychom pomohli zajistit, že bude víc těch, kdo nebudou muset trpět sami tak kdysi jako Betty, rozhodli jsme se vytvořit v naší obci školení první pomoci pro duševní zdraví.
Dans l'espoir de contribuer à ce que les personnes fragiles n'aient pas à souffrir seules autant que Betty a souffert, nous avons décidé de créer au sein de notre communauté locale un cours de formation aux premiers secours face aux troubles mentaux.
Tři roky nato, když si Betty snížila úvazek v placeném zaměstnání, abychom školení vypracovali, jsme kurz konečně dokázali rozběhnout.
Trois ans plus tard, lorsque Betty est parvenue à lever le pied au niveau de sa profession afin de développer cette formation de premiers secours face aux troubles mentaux, nous avons finalement été en mesure de lancer ce cours.

Možná hledáte...