betty | Best | mets | bess

betsy čeština

Příklady betsy francouzsky v příkladech

Jak přeložit betsy do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Chovej se slušně, Betsy!
Tiens-toi bien, Betsy!
Nevšímej si Betsy, pana Struvea.
Ne faites pas attention à Betsy.
Neukvapuj se s Betsy.
Betsy et toi, vous êtes parfois un peu rapides.
Betsy je nervózní.
Betsy devient nerveuse.
Nemůžu se dočkat, až praští Betsy puškou po hlavě!
Je n'attends qu'une chose, c'est de lui écraser sa Betsy sur la tête!
Dost, Betsy!
Ça suffit comme ça, Betsy!
Vyděsilo to slečnu Betsy.
C'est ça qui a effrayé MIle Betsy.
Betsy, kam jdete?
Betsy, où allez-vous?
Neberte si to tak k srdci, Betsy.
Ne le prenez pas tant à cœur, Betsy.
Ne, přinášíte mi soucit, Betsy. a šlechetné srdce.
Au lieu de cela, vous m'apportez de la compassion et un cœur d'or.
Omlouvám se, slečno Betsy. Hned ho vrátíme.
Excusez-moi, MIle Betsy, je l'emporte.
Ano, slečno Betsy. To je malý Ti-Victor a má sestra, Melisse.
Oui, mademoiselle, c'est Ti-Victor et ma sœur Mélisse.
To se tak říká, slečno Betsy, když je dítě poprvé na návštěvě.
C'est ce que nous disons.
Díky, slečno Betsy.
Merci, MIle Betsy.

Možná hledáte...