Est | west | test | šest

Best francouzština

Význam Best význam

Co v francouzštině znamená Best?

Best

(Géographie) Commune des Pays-Bas située dans la province du Brabant-Septentrional.

Příklady Best příklady

Jak se v francouzštině používá Best?

Citáty z filmových titulků

Sergent Best.
Toto je seržant Best.
Oui Best.
Ano, Beste.
Mon éditeur pense que mon livre sera un best-seller.
Můj vydavatel čeká, že má kniha bude bestseller.
Tous les ingrédients d'un best-seller.
Všechny prvky bestselleru, co, otče?
That I think you're the best six writers in movies today.
Hoši, měli byste vědět, že jste pro mně parta šesti nejlepších scénáristů, kteří momentálně u filmu jsou.
What do you like best about it?
Co se ti na tom líbí nejvíc?
C'est un best-seller, je l'ai lu.
Je to bestseller.
Le mois dernier, il a acheté les droits d'un livre. Un best-seller.
Před měsícem koupil práva na zfilmování té knihy, toho bestselleru.
Mr Mears va transformer vos peines de coeur en best-seller!
Naše tajemství, jsou v bezpečí.
Ténèbres est un best seller depuis 12 semaines.
Tvá kniha je na špičce žebříčku bestsellerů už 12 týdnů!
Mais si tu enlèves...les parties ennuyeuses si tu écris le reste...c'est un best seller!
Pokud ale vystřihneš nudné části a necháš zbytek, je z toho bestseller!
Y a qu'une façon de te venger de Best.
Na lidi, jako on, se dá vyzrát jediným způsobem.
On baise, je lui prends son job quand il se fait piquer à voler. célébrité, scandale sexuel, disgrâce. j'écris un best-seller et j'ai ma propre émission de télé.
Sbalím ho, získám jeho místo, až se na to přijde, stanu se legendou díky sexuálnímu skandálu. Odejdu s hanbou, napíšu bestseller a budu mít svůj vlastní pořad v televizi.
Alors vous avez un best-seller.
Pak máte ve svých rukou bestseller.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

L'histoire d'Ayaan Hirsi Ali, auteur d'origine somalienne du best-seller Insoumise, illustre parfaitement ce ressentiment populaire mêlé d'une ouverture relative qui caractérise la société hollandaise contemporaine.
Případ rodilé Somálky Ayaan Hirsi Ali, autorky bestselleru Bezvěrec, nejlépe ilustruje jak lidový odpor, tak i relativní otevřenost, které charakterizují současnou holandskou společnost.
Le best-seller de Paul Ehrlich, The population Bomb (la Bombe P), a eu une influence qui se fait sentir jusqu'à nos jours.
Vliv bestselleru Populační bomba z pera Paula Ehrlicha přetrvává dodnes.

best čeština

Příklady Best francouzsky v příkladech

Jak přeložit Best do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

One of the best legal minds in the army.
Un des meilleurs juristes de l'armée.
Toto je seržant Best.
Sergent Best.
The Best of Rupert Pupkin.
Place au meilleur de Rupert Pupkin.
Dougie Best, Music Weekly.
Dougie Best, Music Mag.
Best Evidence.
Best Evidence.
Ale best of seven je pasé, až když prohrají 4 zápasy.
Mais on n'est pas fini avant la 4ème défaite dans un championnat de 7 matchs. Et c'est tout ce qu'il y a à dire.
Georgie Best, třeba, měl to, ztratil to.
Georgie Best, par exemple, l'a eu, mais il l'a perdu.
Je v něm kazeta Best of Conway Twitty?
Dans l'ancien, y'a pas ma K7 du Best of Conway Twitty?
Best Western.
Bonjour, Best Western.
Dneska měli užasný výběř. The Best of Blondie, Kraftwerk, Young Marble Giants.
Que puis-je espérer de plus?
Stane se z něj národní best-seller, který je více či méně špatný.
Il a son best-seller qui est on ne peut plus imparfait.
Vážně nechcete počkat v Best Westernu?
Vous voulez pas attendre dans un hôtel?
Ty jsi byl ženatej a chodil jsi s mou spolubydlící na Best Western.
Marié, tu trouvais romantique de m'emmener à l'hôtel.
We are the best!
We are the best.

Možná hledáte...

besicles | Besac | Besné | besna | Besmé | besme | besin | besi | beset | besec | Besak | besas