Eu | bu | Be | leu

beu francouzština

Význam beu význam

Co v francouzštině znamená beu?

beu

Cannabis sous forme de fleurs sèches.  Il a acheté de la beu aux Pays-Bas.

Příklady beu příklady

Jak se v francouzštině používá beu?

Citáty z filmových titulků

Mais beudêtre encore un beu mou, nein?
Ja, ja. Jenom trošička laxní.
Tu veux être le prochain re-beu à te faire fumer?
Chceš bejt další Arab, kterého fízlové oddělají? Právě, nechci.
Tu veux pas être le prochain re-beu à te faire fumer?
Tak teď jsi Arab ty!
On vivrait comme des pachas si on fournissait Shermer en beu.
Kšeftovat s drogama v Shermeru bude pěkný ryto.
Ça va, vieux? Tu veux de la beu?
Nechceš seno?
Tout le monde pipait sec, une forêt de beu.
Každej tam hučí. Hulí obrovský stohy trávy.
Parole de beu!
Za všechno může čaras.
Je fais pousser ma beu.
Taky pěstuju travku.
Ouais, la beu maison, c'est d'enfer!
Jo, domácí travka je dobrá.
Je crois qu'elle a fumé de la beu.
Myslím, že je zhulená.
Ça doit être la beu à Frijole.
Myslím, že Frijol tě pomátl těmi věcmi.
Désolé de te le dire, mais j'ai laissé toute la beu là-bas.
Je mi to líto, ale nechal jsem tam všechny svoje věci.
On va récupérer la beu et on dégage!
Klid, děvčata. Najdeme věci a padáme.
J'ai des potes qui viennent m'acheter de la beu.
Přijdou nějací zájemci, chtějí koupit trávu.