St | ss | ust | pst

sst čeština

Příklady sst francouzsky v příkladech

Jak přeložit sst do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

SST mělo tu stoprocentní LA hardcore, DIY estetiku a etiku.
S.S.T. était la quintessence du hardcore de L.A., le symbole de la débrouillardise.
Původně SST Records znamenalo Solid State transmitters (Pevné vysílače).
A l'origine, les initiales S.S.T. signifiaient Solid State Transmitters.
Potom byl účetní pro SST.
Puis, il devient comptable de S.S.T.
A vlastně jsem teď nezávislý a bohatý díky penězům z SST. To je celý můj příběh.
A cette époque, financièrement, j'étais à l'abri grâce à cet investissement, celui de S.S.T. Voilà mon histoire.
Přihlásila jsem se do SST, zlato.
J'ai rejoins le GGS, ma chérie.
Jen posledních 25 liber jsem zaplatila za zápisný do SST.
Je viens de dépenser mes 25 dernières livres en m'inscrivant au GGS.
Jen třídím oblečení na bazar pro SST.
Je tri juste pour une vente de charité pour le SPG.
Byla jsem dost ve stresu. Až moc jsem se starala o to SST.
J'ai été vraiment stressé, courir après ce lot SPG.