W | v | vy | vv

vw čeština

Příklady vw francouzsky v příkladech

Jak přeložit vw do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Ta píča si vymkla kotník a Keller nás pak se svým VW snadno chytil.
Cette connasse s'est foulée la cheville, petit Keller nous a rattrapées.
Jak vyplývá z kupní smlouvy s kuchařem Klormerem před šesti lety, měl váš VW na tachometru 56000 kilometrů.
Vous avez acheté votre vieille Volkswagen, selon un arrangement avec le cuisiner Klormer, il y a 6 ans, elle avait 56 000 kilomètres au compteur.
Skutečnost je, že lítá s okřídleným mikrobusem VW.
La vérité, c'est qu'il pilote un microbus VW muni d'ailes.
Chceme údaje o všech zlatých nebo béžových VW.
Toutes les coccinelles or ou bronze.
Fakt teď potřebuju VW.
Et ce que tu me proposes en fait, c'est des Volkswagen, Ray!
Ne, to je starej VW van!
C'est une camionnette Volkswagen!
Jsi příliš snobský, abys mi koupil obrázek VW?
Trop prétentieux pour une VW?
Modrej VW kabrio.
Une VW cabriolet. Bleue.
Ale vidíte, mám tam malý VW Bug zaparkovaný v nakládací zóně.
Il y a une Coccinelle sur une zone de livraison.
VW patří téhle, kamarádce oběti.
La VW appartient à un ami de la victime.
Myslím, že jsem tě naposledy viděla jak tlačíš to VW, co jsi měl.
La dernière fois que je t'ai vu, tu partais au volant de cette VW.
Tak si vem VW.
Pourquoi pas la Volkswagen?
Mluvil jsem snad o VW nebo co?
J'ai dit une Volkswagen?
Našel jsem opuštěný bílý VW Karmann-Ghia.
On a une Volkswagen Karmann blanche abandonnée.