Ú | ú | d | úv

úd čeština

Překlad úd italsky

Jak se italsky řekne úd?

úd čeština » italština

membro pene

Příklady úd italsky v příkladech

Jak přeložit úd do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Odvážila ses tvrdit, že můj úd pospává. A teď, moje milá Zumurrud, tě po zásluze odměním.
Tu hai osato dire che il mio membro non si alzava e adesso, cara Zumurrud, ti darò la punizione che meriti.
Ale to je úd!
Ma è un cazzo!
Budeš roztrhán, úd po údu.
O forse no.
Vaše svatost, chirurg, aby zachránil tělo musí často uříznout úd.
Santità, per salvare un corpo il chirurgo spesso deve amputare un arto.
Královský pohlavní úd je čistý, Vaše Výsosti.
Altezza.
Ten úd mi přišel jako něco samostatného a odděleného.
L'organo in se' mi sembrava una cosa separata, un'entita' a se' stante.
Zapomínáte na nejkritičtější úd ze všech.
Beh, si sta dimenticando del piu' importante di tutti gli arti.
Jediný úd, kterým opravdu potěšíte svoji milenku. úd, který by si ona přála vyměnit ze všeho nejvíce.
L'unico arto che le permetterebbe di soddisfare la sua amante. Nonche' l'unico arto che lei vorrebbe che fosse rimpiazzato.
Jediný úd, kterým opravdu potěšíte svoji milenku. úd, který by si ona přála vyměnit ze všeho nejvíce.
L'unico arto che le permetterebbe di soddisfare la sua amante. Nonche' l'unico arto che lei vorrebbe che fosse rimpiazzato.
Až zjistí, že ji svými slovy zabil, do jeho meditací něžně vklouzne. představa Hery plné života, a tehdy každičký líbezný úd. se bude mu zdát mnohem honosnější, než dokud žila.
Sapra' che e' morta per le sue parole, e l'immagine di lei gli entrera' nella mente, e ogni particolare della sua vita assumera' un aspetto piu' prezioso di quando lei era in vita.
Tam byli schopni odebrat z amputované končetiny salamandra částečky buněk, kterým říkáme morfeginy, a jejich aplikací na hřbetě toho zvířete vypěstovat nový úd na úplně jiné části těla.
Prendendo campioni di morfogeni cellulari dal braccio amputato di una salamandra e applicandoli sulla schiena della creatura, si poteva sviluppare un nuovo arto in una parte diversa del corpo.
Víš, jeho postavenej úd.
Il suo membro duro.
Objeven kovový úd.
Rivelato arto di metallo.
Úd každý, bez vlády a bez vláčnosti, ustrne, zkřehne, ztuhne jako v smrti.
Ogni parte, privata della forza vitale, sarà rigida e fredda e dura e morta a vedersi.