a due a due italština

v páru

Překlad a due a due překlad

Jak z italštiny přeložit a due a due?

a due a due italština » čeština

v páru ve dvojicích po dvou

Příklady a due a due příklady

Jak se v italštině používá a due a due?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Se l'UE e gli USA si impegnassero a perseguire questi due aspetti, il resto del mondo potrebbe seguire le trattative del TTIP con un sentimento di speranza piuttosto che di apprensione.
Kdyby EU a USA učinily tyto dva závazky, zbytek světa by mohl sledovat jednání o TTIP nikoliv s obavami, nýbrž s nadějí.

Možná hledáte...

a | due