a prescindere da italština

bez ohledu na

Překlad a prescindere da překlad

Jak z italštiny přeložit a prescindere da?

a prescindere da italština » čeština

bez ohledu na

Možná hledáte...

a | prescindere | da