bc | ac | ab | tbc

abc italština

slabikář, abeceda

Překlad abc překlad

Jak z italštiny přeložit abc?

abc italština » čeština

slabikář abeceda
Doporučujeme...Kurzy italštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »

abc čeština

Příklady abc italsky v příkladech

Jak přeložit abc do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Zase ABC.
L'ABC vuole il filmato.
Bude v éteru pro ABC.
Tornerebbe in onda alla ABC.
Co ten skvělý nový mesiáš, kterého nám slíbila ABC?
Che ne è stato di quello straordinario nuovo messia a cui stava dietro la ABC?
Byla jsem na Edith Piaf v ABC.
Sono andata a vedere Edith Piaf all'ABC.
Byla tu ABC-TV.
Man: E' venuta la ABC-TV.
Ještě tu navíc pobíhá v utajení pět chlápků z ABC. - Z kabelovky?
E poi ci sono pure cinque della ABC che girano in borghese.
Poběží to na ABC a CBS v sedm.
La ABC e la CBS apriranno con questo.
Zvláštní. Myslel jsem, že během ABC války všechny roboty zničili.
Credevo che avessero distrutto i guerrieri abc nell'ultima guerra.
NBC, ABC.
NBC. ABC.
Pro televizi ABC jsem natáčel ve Rwandě, Čečně a Bosně.
Quando lavoravo per Nightline, sono stato in Ruanda, in Cecenia e in Bosnia.
Ten muž je vůdce společnosti ABC. Největšího a nejnebezpečnějšího studentského spolku.
Quell'uomo e a capo del gruppo ABC...Ia piu pericolosa organizzazione studentesca.
ABC, NBC, CNN, všichni chtějí rozhovory na kameru.
ABC, NBC, CNN, vogliono tutte delle interviste TV.
Když jsem jako Fonzík, ABC mi musí dát, co chci!
Se io sono il nuovo Fonzie, la ABC dovrà. darmi ciò che chiedo.
Radši budu tady, než dělat pro ABC.
Meglio lavorare qui che alla ABC.