advent čeština

Překlad advent italsky

Jak se italsky řekne advent?

advent čeština » italština

avvento

Advent čeština » italština

Avvento

Příklady advent italsky v příkladech

Jak přeložit advent do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Loni jsem svou punčochu nechala viset celý advent, až si z ní udělala domov rodina myšek.
L'anno scorso ci ho lasciato la calza per tutte le vacanze di Natale, e un'intera famiglia di topi a iniziato a viverci.
Ano, ale modrá je na advent, Sharon. Bílá je na smuteční slavnosti.
Si', ma. il blu e' per l'Avvento, Sharon.
Sestry trávily Advent na modlitbách a meditacích, atmosféra zde nebyla ve znamení ruchu, spíš klidného očekávaní a radostného klidu.
Le sorelle trascorsero l'avvento in preghiera e meditazione e l'atmosfera non era colma di eccitazione. bensì di una gioiosa calma di attesa.
Vypadá to, že někdo už slaví advent.
Sembra che qualcuno è in possesso di 12 passi di Natale.
Do té doby má přednost advent.
Nel frattempo ci occuperemo dell'Avvento.
Je advent. Jsem z toho celý naměkko.
Le vacanze di Natale mi fanno diventare un tenerone.

Možná hledáte...