ahmed | hmat | hrad | hlad

ahmad čeština

Příklady ahmad italsky v příkladech

Jak přeložit ahmad do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Seran a Ahmad utržili povrchové zranění.
Cyran e Ahmed hanno sofferto ferite superficiali.
Doktor se jmenuje Ahmad. Pracuje v utečeneckém táboře na jihu.
Si chiama Ahmad e lavora in un campo profughi.
Ahmad, cítíš se duchovně zanedbaný, protože jsem vzal ještě někoho pod svá křídla?
Ahmad, senti il tuo spirito alla deriva perché ho qualcun'altro sotto la mia ala protettiva?
Ahmad má všechny doklady.
Ahmad ha tutte le pratiche burocratiche necessarie.
Ahmad ho našel, jak jeho matce trhá hrdlo.
Ahmad l'aveva trovato rosicchiare che sbranava la gola di sua madre.
Od té doby je Ahmad se mnou.
E Ahmad è rimastato con me da allora.
Ahmad vám vystaví šek.
Le faccio staccare un assegno da Ahmad.
Ahmad se celkem vyzná.
Sembra che ad Ahmad piace staccare le cose, pare.
Neměl by ji mít na zdi Ahmad?
Non credi che dovrebbe tenerla Ahmad?
Kde je Ahmad?
Dov'è Ahmad?
Zajímalo by mě, kterého dostal Ahmad.
Chissà quale dei tre ha ucciso Ahmad.
Na výkop jde Ahmad Bradshaw.
Incaricato del calcio e' Ahmad Bradshaw.
Rashad Ahmad.
Rashad Ahmad.
Ahmad je zapojený do všech Khalidových hanebných plánů.
Ahmad e' al corrente di tutti i piani malvagi di Khalid.

Možná hledáte...