ps | As | ap | ups

aps čeština

Příklady aps italsky v příkladech

Jak přeložit aps do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Vědecký mikro-APS rentgen.
Una micro macchina a raggi X professionale automatica.
Podle Federálního kontrolního úřadu je nejbližší APS rentgen je na Faradayově univerzitě.
Secondo il G. A. O, la piu' vicina macchina a raggi X automatica e' all'universita' statale.
Mikro-APS rentgeny nerostou na stromech.
Le micro macchine a raggi X automatiche sono incredibilmente difficili da recuperare.
Stechkin APS.
Fucili automatici Stechkin.
A to je zase symptom autoimunitní polyglandulární syndromu třetího typu (APS III), co dělá z tohohle velmi špatný nápad.
E questo, d'altro canto, e' un sintomo della Sindrome Polighiandolare Autoimmune di tipo 3, che rende questa davvero una cattiva idea.
APS III napadá váš vlastní endokrinní systém, přechází ze žlázy na žlázu.
La SPA 3 aggredisce il sistema endocrino del nostro stesso organismo, passando da ghiandola a ghiandola.
Nakonec APS III napadl brzlík. A rozvinula se u vás těžká myastenie, která vás dostala k nám. Přešel jste na stravu s lepkem, což všechno zhoršilo.
Ha sviluppato la miastenia grave, che l'ha condotta qui, ed ha iniziato a mangiare glutine, che ha solo aggravato le cose.
Zasraný APs.
Maledetti perforanti.
Má Jacoby v přepravní službě APS účet 5X4578?
Il numero del suo conto Spedizioni Jacoby è 5X4578?
Zajišťoval jsem zabezpečení pro převoz APS, pašoval jsem věci přes Shiptonskou poušť.
Ho oltrepassato la sicurezza per un trasporto APS, che contrabbanda merci lungo il deserto Shipton.
Musí to schválit orgán APS.
Deve essere autorizzato dai capi dell'ASF.