ps | as | ap | ups

aps čeština

Příklady aps bulharsky v příkladech

Jak přeložit aps do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Scra-aps.
Отпадъци.
Dej tam APS.
Донеси плановете.
Říkala jsi, že APs nikdy nebudou dělat live show.
Нали каза, че помощниците не водят?
Vědecký mikro-APS rentgen.
От специалните в лабораториите.
Podle Federálního kontrolního úřadu je nejbližší APS rentgen je na Faradayově univerzitě.
Според данните, най-близкият такъв рентген, е в щатският университет.
Mikro-APS rentgeny nerostou na stromech.
Тези машини се намират много трудно.
Stechkin APS.
Стечкин АПС.
Tichá tyreoditida přichází a odchází. A to je zase symptom autoimunitní polyglandulární syndromu třetího typu (APS III), co dělá z tohohle velmi špatný nápad.
Скритият тироидизъм идва и си отива, което се оказва симптом на автоимунен полигландуларен синдром тип 3, което прави това наистина много лоша идея.
APS III napadá váš vlastní endokrinní systém, přechází ze žlázy na žlázu.
АПС тип 3 атакува ендокринната система на тялото, придвижвайки се от жлеза на жлеза.
Nakonec APS III napadl brzlík.
В крайна сметка АПС тип 3 атакува тимусът ви.
Slyšel jste někdy o APS?
Чувал ли сте за АСС.
Zajišťoval jsem zabezpečení pro převoz APS, pašoval jsem věci přes Shiptonskou poušť.
Грижех се за сигурността за Ей Пи Ес транспорт, срещу контрабанда на товари през пустинята Шиптън.
Musí to schválit orgán APS.
Трябва да бъде разрешено от лидерите на ЦЮСП.