Ps | As | AP | ups

aps čeština

Příklady aps francouzsky v příkladech

Jak přeložit aps do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Scra-aps.
Scra-aps.
Říkala jsi, že APs nikdy nebudou dělat live show.
Pas de direct pour les P. D., hein?
Vědecký mikro-APS rentgen.
Un scanner de recherche A.P.S.
Podle Federálního kontrolního úřadu je nejbližší APS rentgen je na Faradayově univerzitě.
Selon le G.A.O., le scanner A.P.S. le plus proche est à l'université d'État.
Mikro-APS rentgeny nerostou na stromech.
Les scanners A.P.S. sont extrêmement difficiles à trouver.
A to je zase symptom autoimunitní polyglandulární syndromu třetího typu (APS III), co dělá z tohohle velmi špatný nápad.
Et à son tour, elle est un symptôme du syndrome auto-immun polyglandulaire de type 3. Donc ça, c'est une mauvaise idée.
APS III napadá váš vlastní endokrinní systém, přechází ze žlázy na žlázu.
Le SAP 3 attaque le système endocrinien.
Má Jacoby v přepravní službě APS účet 5X4578?
Le numéro de compte de messagerie A.P.S. de Jacoby est-il 5x4578?
Slyšel jste někdy o APS?
Vous connaissez le SFA?
Zajišťoval jsem zabezpečení pro převoz APS, pašoval jsem věci přes Shiptonskou poušť.
J'ai dirigé la sécurité pour un transport d'AP faisant de la contrebande travers le Désert de Shipton.
Musí to schválit orgán APS.
Ça doit être approuvé par le conseil d'administration de l'ASF.