s | P | vs | us

Ps francouzština

koňská síla

Význam Ps význam

Co v francouzštině znamená Ps?

Ps

Psaume.  Ces psaumes davidiques occupent presque tout le premier livre (Ps 3-41), puis on les retrouve avec les Ps 51-65; 68-70; 108-110; 138-145.

Překlad Ps překlad

Jak z francouzštiny přeložit Ps?

PS francouzština » čeština

koňská síla

Příklady Ps příklady

Jak se v francouzštině používá Ps?

Citáty z filmových titulků

La famille va bien! PS : à propos de famille, il s'avère que mon chien, Rainbow, n'est pas un gentleman!
Co se rodiny týče, ukázalo se, že můj pes Rainbow vůbec není džentImen!
PS: la clé de la chambre est à sa place.
Klíč od místnosti je na obvyklém místě.
Je ne veux ps.
Já vím, ale mám strach, když cestují letadlem.
Les enquêteurs pensent à un ccident. On n' ps d'utres détils.
Police dosud nevyloučila, že by se mohlo jednat o trestný čin.
Le mystère de ce Noel n'est ps encore éclirci.
Máme pro vás krátkou zprávu týkající se stále nevyřešené štědrovečerní tragédie.
PS : Je vous prie d'accepter ce fétiche.
P.S. Přijměte tento talisman.
Ps d'inquiétude. Je ferai tout ce que vous voudrez.
Nedělej si starosti, všechno bude tak jak si budeš přát.
PS : tu dois dormir dans le canapé-lit avec Fuller.
P.S.: Dneska budeš spát na lehátku s Fullerem.
PS : Merci pour les tourterelles.
Díky za hrdličky.
PS : J'ai fini de recopier tout le dictionnaire.
P.S. Konečně jsem opsal celý slovník.
Depuis ce jour oû tu nous as dit que tu voulais devenir chanteuse jusqu'à celui oû tu as rejoint les rangs du P. PS, je crois, nous avons toujours su que tu suivrais ta propre voie.
Už když jsi tenkrát přišla s tím, že budeš zpěvačkou, a pak když jsi vstoupila do nějaké té politické strany, už tehdy nám bylo jasné, že půjdeš vlastní cestou.
Une PS2.
Ne já.
Mieux que la PS2?
Lepší než PlayStation 2?
PS, tu as une chambre charmante.
PS, tohle je pěkný pokoj.

ps čeština

Příklady Ps francouzsky v příkladech

Jak přeložit Ps do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Možná bych měl PS pro tatíka.
J'ai un post-scriptum pour ton papa.
PS mezera. ok. To musi by ono.
D'accord.
A PS: komu by se to líbilo?
D'ailleurs, qui a aimé ça?
PS: Vyzvedněte mě za 14 dní.
P.S. Prenez-moi dans deux semaines.
PS, tohle je pěkný pokoj.
PS, tu as une chambre charmante.
PS, zavři už kurva hubu.
PS, tu vas la fermer!
To je můj sen. Forsite PS třicítka. Turbo diesel.
C'est le Forsythe PS 30, turbo diesel.
PS: Prosím nakrm Stana.
P.S. : s'il vous plaît, nourrissez Stan.
Protože, třeba, když vyšel Playstation jednička, říkal jsem mé Julii, že by bylo drsné, kdyby přišli s něčím, co by bylo ještě lepší než PS.
Parce que, quand la PlayStation 1 est sortie, moi, j'ai dit à ma Julie comment ce serait chan-mé si jamais ils sortaient un truc - mieux que ça.
PS. Mohli bychom být víc v kontaktu, kdybyste si založili email.
Garder contact serait plus facile si vous aviez une adresse e-mail.
PS: Těším se až mě požádáš.
J'ai aimé, comme tu l'avais prévue.
PS: Budu čekat v Romanchi dnes po škole.
PS: je t'attendrais à Romanchi après l'école aujourd'hui.
A co PS One?
Une PS One?
PS, doplnění.
Un post-scriptum, un truc en plus.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ovšemže, nová palestinská samospráva (PS) převzala moc ve složitých podmínkách, ale které nové osvobozenecké hnutí nečelí vážným potížím, když musí konečně vládnout?
Il est certain que la nouvelle Autorité palestinienne (AP) a pris le pouvoir dans des circonstances difficiles, mais quel nouveau mouvement de libération n'a pas à faire face à de sérieux défis quand il arrive finalement au pouvoir?
PS měla příležitost položit institucionální základy fungujícího státu.
L'Autorité palestinienne a eu l'occasion d mettre en place les fondations institutionnelles d'un État fonctionnel.
Vakuum, jež PS vytvořila ve všech ostatních oblastech, včetně sociální sféry, vyplnil Hamas.
Le vide laissé ailleurs par l'Autorité palestinienne, notamment dans la sphère sociale, a été rempli par le Hamas.
Velká vážnost, v níž Palestinci Hamas chovají, vyplynula rovněž toho, co pro ně Hamas skutečně udělal, zatímco PS mrhala jejich prostředky.
La haute estime dans laquelle les Palestiniens tiennent le Hamas vient aussi de ce que le Hamas a effectivement réalisé pour eux tandis que l'Autorité palestinienne a gaspillé ses ressources.
Palestinská samospráva (PS) je sice méně extrémní, ale její vedení je slabé, neovládá Gazu a stále překypuje elementy prosazujícími tvrdou linii.
L'Autorité palestinienne a beau être moins excessive, elle manque de poids, le contrôle de Gaza lui échappe et elle compte toujours dans ses rangs des partisans de la ligne dure.