immeritevole italština

nehodný

Význam immeritevole význam

Co v italštině znamená immeritevole?

immeritevole

che non è meritevole

Překlad immeritevole překlad

Jak z italštiny přeložit immeritevole?

immeritevole italština » čeština

nehodný nezasluhující čeho nehodný čeho

Příklady immeritevole příklady

Jak se v italštině používá immeritevole?

Citáty z filmových titulků

Il vostro affetto merita il mio grazie, ma io mi so immeritevole e scarto quest'alta istanza.
Vy za svou lásku zasloužíte dík, já si tak velkou čest však nezasloužím.
Perdonate se il sangue immeritevole del ronin bagnerà il vostro giardino.
Odpusťte, že krev nicotného ronina potřísní naše nádvoří.
E' un. giovanotto altamente immeritevole!
Je to pěkný ptáček.
Mio padre organizza, per il tuo immeritevole fratellino la veglia della sua vita e questo-- È il tuo ringraziamento?
Můj milovaný otec uspořádá tvému nehodnému bratrovi smuteční hostinu a tohle. Tohle je tvůj dík?
Due donne belle, fiere e orgogliose, che si trascinano giù nel fango lottando per un uomo assolutamente immeritevole.
Dvě skvělé hrdé sestry jsou v ringu, a ponižují se soubojem o nějakého úplně neschopného šaška.
Beh, non direi assolutamente immeritevole.
Neřekl bych úplně neschopného.
Sono un vile ingrato. immeritevole dell'amore di Vostra Maesta'.
Jako nevděčný ničema, kterým jsem, nehodným lásky Vašeho Veličenstva.
Riportero' il tuo bugiardo e immeritevole culo a scuola.
Vezmu tvůj prolhanej zadek zoátky do školy. Do školy,teď.
Per questa ragione? O sentiva che sua moglie era instabile e immeritevole di vedere sua figlia?
Nebo jste měl pocit, že je vaše žena nestabilní a podřazená, než aby mohla vidět vaši dceru?
C'è qualcosa che è cambiata di recente Che ti fa sentire immeritevole?
Je něco, co se v poslední době změnilo, co by tě mohlo rozhodit?
Primo, chi pensate sia il piu' immeritevole di fare il capoguardia?
Zaprvé, kdo si nejvíc zaslouží být strážníkem?
Io. non sarei diventata madre e mi sentii immeritevole dell'amore di Dio.
Nebylo mi souzeno být matkou.
Niente che soffra. puo' essere giudicato immeritevole dagli occhi di Dio.
Žádný kajícník neprojde před bohem bez povšimnutí.
Commenti su quanto sia immeritevole d'amore e sul mio sito truffaldino.
Komentáře, že jsem nesympatický, a má stránka je podfuk.

Možná hledáte...