immerso italština

Význam immerso význam

Co v italštině znamená immerso?

immerso

che si trova sott'acqua

Příklady immerso příklady

Jak se v italštině používá immerso?

Citáty z filmových titulků

Come era sua abitudine, Percy, il pittore, era profondamente immerso. nella sua storia preferita.
Jak bylo jeho každodenním zvykem, byl malíř Percy hluboce ponořen do svého zamilovaného příběhu.
Ero immerso nei misteri della scienza, dell'ignoto.
Přitahovaly mě vědecké záhady a neznámo.
È immerso in qualche esperimento.
Pracuje na nějakém experimentu.
Sì, il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Un piccolo panfilo.
No, potapěč, který byl dole prohlídnout dno lodi, našet trup jiné lodi, malé plachetnice.
E' immerso nelle carte.
Je až po kolena v mapách.
Io sono immerso in mezza dozzina di altri casi.
Já mám na starosti půl tuctu dalších případů.
E fui immerso in un silenzio profondo.
Byl jsem zabalen do hlubokého ticha.
Si è immerso qui.
Tady se ponořil.
Chi l'ha immerso nell'acqua?
Kdo naplnil tu vanu? Kdo ho zatlačil pod vodu?
È malsano restare chiuso in questa stanzetta immerso nei suoi appunti, nei suoi libri.
Pořád lepší, než v téhle malé místnosti. koumat nad těmi vašimi knihami a brožurami.
Fecero una gita ad un lago immerso nella nebbia, in fondo a una valle umida e grassa.
Všichni čtyři si vyšli na procházku kolem jezera schovaného v mlze na konci vlhkého a blátivého údolí.
Ero immerso nei miei pensieri.
Promiňte, protože já jsem prostě neslyšel, byl jsem zamyšlený.
Certamente, Sir Philip Sidney, e sono avvilito di vedervi immerso in questo pantano di sozzura.
Jistěže ano, sire Phillipe Sidneyi a rmoutí mě, že tě přistihuji v tomto morálním bahně.
Il tutto è immerso in un'eleganza quasi sovrannaturale.
Vše se koupe v eleganci, blížící se k nadpřirozenu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

CAMBRIDGE - Da studente laureato al MIT, ho avuto l'opportunità di lavorare con il professore Robert Langer e Ram Sasisekharan in un ambiente immerso nel pensiero innovativo.
CAMBRIDGE - Jako postgraduální student na MIT jsem měl příležitost pracovat s profesory Robertem Langerem a Ramem Sasisekharanem v prostředí nabitém novátorským myšlením.

Možná hledáte...